Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi.
Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán.
Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin thanh toán :

1. Saccombank
– Chủ tài khoản: Công Ty TNHH TM DV ĐT ĐL ĐGD Thanh Bến Tre
– Số tài khoản: 070103717394
– Chi nhánh: Bến Tre